- Vēsture

Tautas deju ansamblis TEIKSMA ir dibināts 1946. gadā kā Rīgas Vagonu rūpnīcas kluba deju kopa. Sākotnēji tā bija entuziastu grupa, kas meklēja iespēju rādīt un mācīt studentiem un strādājošajiem latviešu folkloras tradīcijas, etnogrāfiskās dejas un to skatuviskās apdares. Aktīvā koncertdarbība un piedalīšanās dažādos deju konkursos gadu no gada arvien vairāk uzlaboja kolektīva māksliniecisko kvalitāti, kas tādējādi sekmēja TEIKSMAS popularitāti Latvijā. TDA TEIKSMA ir izveidojies par vienu no labākajiem mūsu valsts pašdarbības deju kolektīviem, kas pastāvīgi kopj latviešu tautas dejiskās tradīcijas. Tautas deju ansamblis TEIKSMA ir tradīcijām bagāts kolektīvs, kurā ir strādājuši daudzi dejas pasaulē ievērojami cilvēki: I.Saulīte, H.Sūna, U.Šteins, D.Rudovics, J.Ērglis u.c.

Savas pastāvēšanas laikā ansamblis ir iestudējis 15 koncertprogrammas, kurās radīts vairāk kā 200 horeogrāfiju. Šajās programmās ir atspoguļotas gan latviešu tautas folkloras bagātības, gan dejas žanru daudzveidība - no jautrām un humora pilnām pāru dejām līdz liriskām deju svītām un muzikāli horeogrāfiskiem uzvedumiem.

Spilgtie, izteiksmīgie un nacionāli savdabīgie ansambļa TEIKSMA iestudējumi sniedz plašu priekšstatu par mākslas daudzveidību mūsu zemē. Līdz ar Jāņa Ērgļa kā mākslinieciskā vadītāja un horeogrāfa ienākšanu kolektīvā TEIKSMA joprojām būs tā vieta, kur dzims jaunas skatuviskās dejas un horeogrāfiskie uzvedumi, kas turpmāk veidos republikas pašdarbības deju kolektīvu un nākamo Latvijas Vispārējo Deju svētku pamatrepertuāru.

Ansamblis ir viesojies 13 ārvalstīs: Somijā, Francijā, Vācijā, Spānijā, Dānijā, Austrijā, Bulgārijā, Dienvidslāvijā, Krievijā, Lietuvā, Igaunijā, Nīderlandē, Meksikā. Tautas deju ansambļa TEIKSMA pamatsastāva dalībnieku lielāko daļu veido studenti. Šobrīd pamatsastāvā ir 50 dejotāji.

2008.gada septembrī, pēc ilggadējo pamatsastāva dejotāju iniciatīvas, pirmo reizi ansambļa TEIKSMA pastāvēšanas vēsturē tika izveidots vidējās paaudzes sastāvs. 30 dejotāji horeogrāfa Jāņa Ērgļa vadībā jau novembra mēnesī piedalījās pirmajā koncertā, kas bija veltīts Latvijas valsts 90.gadadienai.

TDA TEIKSMA ir arī sava studija - bērnu deju ansamblis TEIKSMIŅA, kas dibināts 1990. gadā kā papildinājums un mācību grupa lielajam ansamblim. Tajā dejo 60 bērni vecumā no diviem līdz sešpadsmit gadiem trijās vecuma grupās. Savas pastāvēšanas laikā ansamblis ir iestudējis plašu koncertprogrammu, kurā blakus latviešu etnogrāfiskajām un skatuviskajām dejām ir arī daudzas jaunrades un oriģinālhoreogrāfijas, kā arī vērienīgs cittautu deju bloks.

TDA TEIKSMA potenciāls liecina par iespēju sezonā sagatavot pat vairākas jaunas koncertprogrammas, turklāt dažādos dejas žanros un atšķirīgām auditorijām. Ansamblis ir radošu iespēju pilns un gatavs ieguldīt nopietnu darbu latviešu tautas folkloras vērtību apzināšanā, saglabāšanā un popularizēšanā kā Latvijā, tā arī aiz tās robežām.

1 komentārs:

  1. Vēsture nepilnīga un skopa! Kā un kad ansamblis ieguva TDA??? Sākotnēji bija JDK!

    AtbildētDzēst